Waar willen we naar toe?

Waar willen we naar toe?

Je bent een vereniging met een gekozen bestuur. Toch wil je graag dat de leden mee blijven denken. Zeker als het gaat om een vernieuwde missie & visie, het bepalen van de richting, voor de aankomende jaren. Maar kan je dit ook met een grote groep mensen doen? Ja zeker wel!

‏Na dit positieve geluid werd er een uitnodiging tot meedenken verstuurd naar alle leden. Met uiteindelijk zo’n 50 enthousiaste deelnemers zijn we op de dag zelf gaan verkennen waar de vereniging voor staat en waar de leden en de buitenwereld behoefte aan heeft. Waar de uitdagingen liggen en de aandacht het beste op gericht kan worden, zodat de vereniging in de toekomst ook nog bestaansrecht heeft.

‏Met prikkelende vragen en roulerend werken in kleinere groepjes ligt er aan het eind van de dag een duidelijke en heldere concept versie van een nieuwe missie en visie klaar. Een versie waar de vereniging weer een aantal jaren mee vooruit kan.

‏Maar nog vele malen belangrijker is het feit dat dit in gezamenlijkheid is opgesteld. Waardoor het gedragen wordt door de leden en het niet een van bovenaf opgelegde richting is.

‏Zoek jij voor jouw vereniging, stichting of organisatie ook een vorm waarin er in gezamenlijkheid richting bepaald kan worden? Neem dan gerust eens contact op om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden.

verbeter | succes | samen | oplossen | do's | don'ts | dialoog | resultaat