Het gezamenlijk vertrekpunt

Het gezamenlijk vertrekpunt

SCOL kwam bij ons om een uitgangspunt te helpen creëren voor een nieuwe naam, een gezamenlijk vertrekpunt. Want op het moment van de vraag worden er plannen gemaakt waarin drie MBO scholen (Mytylschool De Thermiek, het Bonaventura college en het Visser ’t Hooft Lyceum) samen in een duurzaam gebouw gaan zitten. Drie verschillende schoolbevolkingen die met elkaar gaan werken, leren en groeien.

Belofte

Maar wat voor naam geef je dan aan het nieuwe gebouw, want de scholen behouden ook hun eigen naam. Het ontwikkelen van de naam en het vervolg was voor het reclamebureau. Met deelnemers vanuit de 3 scholen zijn we op zoek gegaan naar waar de school voor staat, wat haar waarden zijn. Waar de school zich in onderscheid. En wat de visie van de nieuwe school is. Zodat er een basis gelegd kon gaan worden voor een merkbelofte.

Het was goed te ontdekken op hoeveel vlakken er gezamenlijk voor gezorgd kan gaan worden dat mensen kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. Waar dit juist door de samenwerking nog meer kan worden versterkt. Door te kijken naar wat het gebouw kon gaan betekenen voor de leerling, de docent en de Leidenaar ontstonden er in de groepjes ook nog extra ideeën over wat er in de samenwerking zou kunnen.

Resultaat

Aan het eind van de sessie was er daarom niet alleen een goeie aanzet gegeven voor een merkbelofte en een nieuwe naam. Maar was het samensmelten van de drie scholen populaties hier al actief verstevigd.

Waar staan we over vijf jaar?

Waar staan we over vijf jaar?

Je bent een enthousiaste organisatie die leuke en gezellige weekendactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking. Het gaat goed met de organisatie en tegelijkertijd is er behoefte om eens van bovenaf te kijken naar de toekomst; waar kansen en verbeteringen liggen voor de aankomende vijf jaar.

We komen in een ruime woonkamer bij elkaar; bestuur en vrijwilligers. Een gevarieerde groep deelnemers die enthousiast aan het werk gaan.

Met slimme vragen en werkend in kleine groepjes ligt er aan het eind van de avond een belangrijke aanzet van een nieuw strategisch beleidsplan. Ingevuld door alle aanwezigen en vooral een plan dat door iedereen gedragen wordt. Met een heldere kijk kunnen ze hiermee de aankomende vijf jaar gezamenlijk tegemoet treden.

Een groot bijkomend voordeel van deze samenwerkingsvorm is dat de deelnemers hierdoor ook elkaar beter en van een andere kant leren kennen. Dit bevordert nog meer het teamgevoel in de organisatie.

Wil jij met jouw vereniging, stichting of organisatie eens op een andere wijze gezamenlijk tot resultaat komen? Neem dan gerust eens contact op om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden.

De zonnebloem laten bloeien

De zonnebloem laten bloeien

Wie kent de Zonnebloem niet? Een nationale vereniging die mensen met een fysieke beperking onvergetelijke momenten bezorgd. Ook de regio Friesland is erg actief met het organiseren van onvergetelijke momenten. 

Echter het aantal vrijwilligers neemt gestaag af en bij Fjuel werd de vraag neergelegd hoe deze afdeling van de Zonnebloem meer jonge en nieuwe vrijwilligers kan werven.

Eigen kracht
In de Fjuel sessie gaan we altijd uit van de kracht van de groep zelf. Met behulp van slimme vragen en leuke werkvormen werkt de afdeling aan de hoe zij zelf jonge vrijwilligers kan werven met als resultaat een grote hoeveelheid manieren om deze jonge mensen te benaderen. 

De deelnemers waren verbaasd en blij dat ze met onze methodes tot een klinkend resultaat kwamen en ze elkaar op een andere manier goed leerden kennen.

Wil jij met jouw vereniging, stichting of organisatie eens op een andere wijze gezamenlijk tot resultaat komen? Neem dan gerust eens contact op om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden.

Op weg naar een campagne

Op weg naar een campagne

Hoe kan je je zichtbaarheid vergroten? De bibliotheek (hierna the Library) van Stenden Hogeschool merkte dat ze niet zo zichtbaar was bij de studenten en het management. Reden voor de Library om bij Fjuel dit probleem neer te leggen met de vraag hoe ze de zichtbaarheid konden vergroten. 

Belofte

We spraken af om ons eerst te richten op de studenten. In de Fjuel sessie die volgde zijn we ingegaan op vragen zoals: ‘hoe sexy is de Library’, ‘Waar gaat het studenten hart harder van kloppen’ en uiteraard ‘Wat beloven wij de student’. Samen met de Library medewerkers van alle vestigingen hebben we gewerkt aan wat we de studenten konden beloven. ‘Wij zijn beter dan Google’, was de breed gedragen belofte die aan het eind gezamenlijk werd geformuleerd.

Pay-off

Aan de hand van deze belofte/propositie werd een communicatiebureau gevraagd daar eens naar te kijken en te komen tot een slogan die gebruikt kon gaan worden in de communicatie naar de studenten. De gedachtegang was; laten we de studenten een reden geven om de Library te bezoeken. Dat kan serieus zijn, maar zeker ook gevat in humor. Het communicatiebureau is aan het werk gegaan met de uitkomsten van de sessie en kwam met de pay-off  ‘Why visit the library’.

Campagne inhoud

Met deze pay-off  ‘Why visit the Library’ als uitgangspunt is Fjuel in een tweede sessie met de medewerkers aan het werk gegaan. De medewerkers gingen, letterlijk en figuurlijk aan de slag met de pay-off. Er werd getekend, geschreven en uitgebeeld op wat voor manieren je allemaal in de Library kon zijn en wat je er kon doen. Van dating plek tot stille studie plek. Van inhoudelijke hulp bij je studie tot heerlijke koffie. Op deze wijze werd iedereen betrokken in het maakproces waardoor de inhoud van een eigen campagne voor studenten door de deelnemers zelf werd ontwikkeld.

Resultaat

Hierdoor is de campagne met veel enthousiasme door de Library medewerkers ingezet en na de lancering steeds verder uitgebreid. De studenten reageerden heel positief op de campagne en het doel meer zichtbaarheid was gehaald. Daarnaast is het team gevoel versterkt en de trots op hún Library nog groter geworden.

verbeter | succes | samen | oplossen | do's | don'ts | dialoog | resultaat