De zonnebloem laten bloeien

De zonnebloem laten bloeien

Wie kent de Zonnebloem niet? Een nationale vereniging die mensen met een fysieke beperking onvergetelijke momenten bezorgd. Ook de regio Friesland is erg actief met het organiseren van onvergetelijke momenten. 

Echter het aantal vrijwilligers neemt gestaag af en bij Fjuel werd de vraag neergelegd hoe deze afdeling van de Zonnebloem meer jonge en nieuwe vrijwilligers kan werven.

Eigen kracht
In de Fjuel sessie gaan we altijd uit van de kracht van de groep zelf. Met behulp van slimme vragen en leuke werkvormen werkt de afdeling aan de hoe zij zelf jonge vrijwilligers kan werven met als resultaat een grote hoeveelheid manieren om deze jonge mensen te benaderen. 

De deelnemers waren verbaasd en blij dat ze met onze methodes tot een klinkend resultaat kwamen en ze elkaar op een andere manier goed leerden kennen.

Wil jij met jouw vereniging, stichting of organisatie eens op een andere wijze gezamenlijk tot resultaat komen? Neem dan gerust eens contact op om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden.

Waar willen we naar toe?

Waar willen we naar toe?

Je bent een vereniging met een gekozen bestuur. Toch wil je graag dat de leden mee blijven denken. Zeker als het gaat om een vernieuwde missie & visie, het bepalen van de richting, voor de aankomende jaren. Maar kan je dit ook met een grote groep mensen doen? Ja zeker wel!

‏Na dit positieve geluid werd er een uitnodiging tot meedenken verstuurd naar alle leden. Met uiteindelijk zo’n 50 enthousiaste deelnemers zijn we op de dag zelf gaan verkennen waar de vereniging voor staat en waar de leden en de buitenwereld behoefte aan heeft. Waar de uitdagingen liggen en de aandacht het beste op gericht kan worden, zodat de vereniging in de toekomst ook nog bestaansrecht heeft.

‏Met prikkelende vragen en roulerend werken in kleinere groepjes ligt er aan het eind van de dag een duidelijke en heldere concept versie van een nieuwe missie en visie klaar. Een versie waar de vereniging weer een aantal jaren mee vooruit kan.

‏Maar nog vele malen belangrijker is het feit dat dit in gezamenlijkheid is opgesteld. Waardoor het gedragen wordt door de leden en het niet een van bovenaf opgelegde richting is.

‏Zoek jij voor jouw vereniging, stichting of organisatie ook een vorm waarin er in gezamenlijkheid richting bepaald kan worden? Neem dan gerust eens contact op om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden.

verbeter | succes | samen | oplossen | do's | don'ts | dialoog | resultaat